1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet zaś informacje dotyczące swojej oferty sklep zamieszcza na stronie www.sklepharpun.pl

1.2. Zamówienia realizowane są tylko w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez:

a) stronę internetową www.sklepharpun.pl

b) telefonicznie pod numerem telefonu:

c) e-mailem: sklepharpun@wp.pl

1.4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności zamawianych artykułów w magazynie lub u dostawców sklepu.

a) w przypadku braku części artykułów wchodzących w skład zamówienia Klient jest o tym informowany i podejmuje decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia.

1.5. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba artykułów i realizacja zamówień następuje wyłącznie do wyczerpania się zapasów magazynowych objętych tą formą sprzedaży.

1.6. Do każdego zamówienia w chwili skompletowania całości zamówienia i przygotowania do wysyłki wystawiany jest paragon fiskalny. Jeśli chcielibyście Państwo otrzymać fakturę za zakupiony towar prosimy o przesłanie takiej informacji (f-ra może zostać wystawiona do 7 dni od dokonania zakupu).

1.7. Zmiany w złożonym zamówieniu Klient może dokonać jedynie do momentu wystawienia paragonu fiskalnego. Klient może również anulować złożone zamówienie w całości tylko do momentu jego wysłania.

1.8. Poprzez założenie konta Klienta lub złożenie zamówienia w sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego harpun oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zawartej umowy. Dane osobowe podane przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia przez sklep. Po stronie Klienta spoczywa odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych osobowych.

 

2. Ceny towarów

Ceny oferowanych artykułów znajdujące się na witrynie internetowej sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu oraz wprowadzania do ofert nowych artykułów. Ponadto sklep zastrzega sobie również możliwość przeprowadzania i odwoływanie promocji na stronach sklepu bądź ich zmian.

 

3. Koszty wysyłki

Koszty wysyłki pokrywa kupujący.

 

4. Formy płatności

4.1. Przelew na rachunek bankowy sklepu harpun – w przypadku wyboru tej formy płatności prosimy o dokonanie wpłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, że zamawiany towar jest w całości dostępny.

4.2. Gotówka przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier.

 

5. Reklamacje

5.1. Wszystkie artykuły oferowane na stronie internetowej sklepu pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

5.2. Klient ma prawo złożyć reklamację w sklepie w przypadku stwierdzenia
w dostarczonym towarze wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. W takim przypadku Klient powinien odesłać artykuł przesyłką pocztową na adres sklepu.

5.3. Do odsyłanego artykułu należy dołączyć paragon fiskalny wraz z pismem reklamacyjnym

5.4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5.5. Po otrzymaniu paczki z reklamowanym towarem, sklep niezwłocznie przekazuje reklamację do gwaranta.

5.6. W przypadku gdy złożona przez Klienta reklamacja zostanie uznana, uszkodzony artykuł zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionego artykułu lub przedstawi ofertę na inny, dostępny w sklepie artykuł.

5.7. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu – jeśli reklamacja została uznana pokrywa harpun.

5.8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie zamówionych artykułów w stosunku do oferowanych w sklepie harpun, które mogą wynikać z różnych ustawień parametrów monitora Klienta.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

6.2. Zwracany towar musi być odesłany w stanie niezmienionym (jeśli posiadał oryginalne opakowanie musi być w nim dostarczony) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu i otrzymanym w przesyłce paragonem fiskalnym.

6.3. Zwrot produktu do Sklepu odbywa się na koszt Kupującego. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń. Wszelkie zarysowania, odbarwienia, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z produktem spowodują nie uznanie roszczenia.

6.4 Sklep internetowy harpun gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w terminie 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

6.5. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki zamówienia do klienta.

6.6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7.2. Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2010

7.5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.